/ Как да изчислим данъчното облагане?

Как да изчислим данъчното облагане?

Както е посочено в някои членове на Данъчната системаот Кодекса на Руската федерация физическите и юридическите лица, които имат превозни средства, които притежават, трябва да заплатят таксата за превоз в съответствие с установената процедура за начисляване и в съответствие с условията за плащане.

Много автомобилисти задават следния въпрос: "Как да изчислявате себе си за себе си, за да знаете предварително колко трябва да платите?" Нека разгледаме същността на този проблем:

1. Необходимо е да се определи кой ще плаща данък върху автомобилите.

Лицата плащат данъка в случай,ако автомобилът е регистриран в Държавната инспекция по безопасност на движението по пътищата. Юридическото лице плаща данък върху автомобилите, само ако го притежава или използва въз основа на пълномощно.

Собствениците на превозно средство, което е заетов превоза на пътници или в товарния трафик, са освободени от данък. Между другото, наскоро прие допълнение към Данъчния кодекс на Руската федерация, според който лицата, участващи в подготовката за Олимпийските игри през 2014 г. в Сочи, не плащат данък върху автомобилите.

2. За да се изчисли правилно данъкът върху автомобилите, данъчната основа се определя за начало и се взема предвид данъчната ставка в конкретен предмет на Руската федерация.

Определете данъчната основа може да бъде индивидуално,за определено превозно средство въз основа на мощността на двигателя, което се изчислява в конски сили и е характерно за конкретно превозно средство. Данъчната основа може да бъде изразена и в килограми тракт или капацитет на регистъра.

Размерът на мощността за вашия автомобил може да бъде намерен в сертификата, издаден при регистрацията, който е на разположение за всяко превозно средство или за PTS.

Важно: данъчната основа трябва да бъде определена конкретно за всяко превозно средство поотделно.

3. Размерът на данъка върху автомобилите се определя от този или този обект на Руската федерация самостоятелно, той може да се различава от коефициента, определен в Данъчния кодекс с не повече от десет пъти (в посока намаляване или увеличение).

Чрез силата на определена провинция, регион илирепублика, както е посочено в параграф 3 на чл. 361 от Данъчния кодекс данъчната ставка за превозните средства може да бъде легализирана, като отразява броя на годините, изминали от издаването на конкретно превозно средство.

При изчисляване на календарните години изходната точка е 1 януари след освобождаването на всяко превозно средство, включително годината, за която се налага данък върху превозните средства.

Познаването на горепосочените правила ще ви помогне да изчислите данъка върху автомобилите.

4. И сега нека да поговорим за това как да изчислим данък върху коли в брой? След определянето на данъчната основа ние го умножаваме по регионалната данъчна ставка. Изчислява се, че данъкът за колата се изисква в съответствие с данъчния период, който винаги е равен на календарната година.

Като пример: едно лице през цялата 2011 г. притежава моторно превозно средство с мощност от 85 конски сили, в този район данъчната ставка на автомобила е 9 рубли. за една единица сила, т.е. конски сили. В резултат на това получаваме 765 рубли (85x9).

5. Изчислете данък върху автомобилите, които през календарната година са били премахнати или поставени в регистъра в КАТ, това е съвсем просто. За да направите това, трябва да използвате времеви коефициент, който е равен на броя на пълните месеци поддръжка, т.е. времето, когато автомобилът е регистриран за определен собственик, разделен на броя на календарните месеци.

Член 362, параграф 3 отбелязва, че данъкът върхуавтомобилите, които са взети или регистрирани в КАТ по време на периода на изчисление, се изчисляват общо (месец на регистрация + месец на изваждане на автомобила от регистъра). Ако оттеглянето е настъпило в рамките на един месец, тогава се взема предвид един месец.

</ p>>
Прочетете повече: