/ / Плащания за CASCO: това, което трябва да знаете

Плащания за CASCO: това, което трябва да знаете

В договора за доброволно осигуряванев които застрахователят се задължава да направи застрахователни плащания по "CASCO". В случай на такъв случай незабавно трябва да се свържете с отдела за поддръжка на вашата застрахователна компания, за да я регистрирате. Също така вие, ако е необходимо, ще ви помогна да се обадите на камиона за теглене.

плащания по корпуса
След това трябва да се обадите на авариен комисар,който ще ви каже как да действате в конкретна ситуация. Също така е необходимо незабавно да се обадите на пътната полиция, да предоставите данните за политиката си и да намерите подобна информация от друг участник в произшествието (име на застрахователната компания, номер на полицата, име на собственика или име на компанията, на която е издадена полицата).

За да получавате плащания за "CASCO", трябвасъставен от SAI сертификат за предоставяне на застрахователната компания. Ако вината ви в инцидента не е очевидна, не подписвайте протокола, изчакайте решението на съда. Ако съдът Ви установи, че сте виновни, вашата застрахователна компания ще изплати обезщетение както на вас, така и на втората страна, участваща в произшествието. Ако съдът реши, че вторият участник е виновник на произшествието, застрахователната компания ще трябва да плати обезщетение за причинените ви щети.

застрахователни плащания за застраховка на моторни корпуси
В случай, че вашата кола след злополука в движение,можете да дойдете в застрахователната компания, за да бъдете инспектирани и фотографирани. Ако напротив, съгласни с експерта за срещата в СРТ. След определяне на щетите, обработване на всички документи, вашият случай ще бъде прегледан от застрахователната компания. Плащанията за CASCO ще се извършват навреме.

Ако колата ви не е в ипотеката и вашетобанката е дала разрешение за това, тогава плащанията ще се извършват в брой на ръка. Ако машината е закупена със собствени средства, не се изисква разрешение от банката. В допълнение, плащанията могат да се извършват по сметката на бензиностанцията, където автомобилът е бил ремонтиран. Това също е възможно с разрешението на вашата банка.

За да получавате плащания за "CASCO", трябвада се спази определена процедура за действие и да се предоставят всички документи (удостоверение за произшествие, решение за дело за административно нарушение или копие от протокола, ако те не са предадени на КАТ). В застрахователната компания трябва да получите копие от документа, който показва размера на щетата и размера на обезщетението.

възстановяване на щетите по корпуса
Не забравяйте да получите едно копие от договора за предоставяне на услуги за оценка на разходите за ремонт.

Плащанията за "CASCO" могат да бъдат достазначителни, често са много по-високи от "OSAGO". Максималният размер на тези плащания не е определен. Инсталира се в случай на пълна загуба на автомобила, кражба или загуба поради друга причина (грабеж, незаконни действия на трети лица, измамни действия).

Въпреки това, компенсацията за щети по CASCO е понякогасе свързва със забавянето на плащането от застрахователното дружество. Може да има няколко причини за това, сред които несъответствие или недостатъчна грамотност на застрахователите, които не четат подписаните договори. Възможно е да се избегнат проблеми, ако обръщате внимание на съдържанието на договора и при необходимост правите подходящи промени във ваша полза.

</ p>>
Прочетете повече: