/ / Пътни такси

Пътни такси

В нашето високоскоростно време движението на хора и стоки е от особено значение. В частната собственост сега има огромен брой транспортни единици. При гражданите, които са регистрирали превозни средства, се начислява данък - индивидуално, задължително, невъзстановимо плащане в размера, определен от закона.

Регулиране на транспортния данък

Пътният данък е предназначен за поддръжка на цялотопътна мрежа. Плащането на данъка върху транспорта се регулира от глава 28 от руския данъчен кодекс. Данъчната служба изпраща известие за плащане на данъка на собственика на превозното средство веднъж годишно по пощата. Докато превозното средство е регистрирано при проверката, собственикът ежегодно плаща пътна такса или транспортна такса. Данъчните органи получават данни за автомобила и неговия собственик от КАТ. За физическите лица крайният срок за плащане на данъка е определен до 1 декември всяка година, която следва изтеклото време. На организациите се определя период на плащане до 5 февруари след данъчния период.

Пътни такси (означава транспорт) - регионалноданък, стойност, начин на плащане, от които, отчетни форми, определени държавните органи, предназначени за изпълнение на Конституцията и законите на Руската федерация. Руски региони са кантове, републики, регионите, автономни региони, федерални градове, автономните области, които са предмет на федерацията. Транспортният данък идва на мястото на регистрация на данъкоплатеца.

Москва данък върху транспорта

Пътният данък в Москва се удържа на базата наДанъчния кодекс на Руската федерация, глава 28 и Закон № 33 на Москва от 9 юли 2008 г. Данъкоплатците са организации в Москва и лица, които са регистрирали превозни средства. Законът се прилага за лица, които са прехвърлени превозни средства за използване въз основа на пълномощно. Обектите на облагане са регистрирани превозни средства.

Данъчна основа

Данъчната основа се определя от:

мощност на двигателя за автомобилен транспорт в конски сили;

въздушен транспорт на самолетни двигатели;

бруто тонаж за воден транспорт без самоходни превози в тонове регистър

единици на превозното средство.

Данъчният период се определя за период от една година.

Предвижда се безплатна правна консултация за жителите на Москва и района на Москва.

Съгласно чл.361 Данъчния кодекс, пътните такси зависят от мощността на двигателя. Данъчните ставки се регулират от регионите по законите на субектите на Руската федерация. Можете сами да изчислите транспортния данък въз основа на размера на данъчната ставка и мощността на двигателя според формулата:

Очаквана сума = размер на данъчната ставка x капацитет в LS

При изчисляване можете да използвате специален онлайн калкулатор.

Има данни, че данъчните ставки за данъка върху транспорта през 2012 г. няма да се увеличат.

Една категория данъкоплатци се ползва с данъчни облекчения като един от инструментите на данъчната политика, докато се преследват икономически и социални цели.

Ако регистрацията или отстраняването от транспортната сметкапрез данъчния период, данъкът се изчислява, като се вземе предвид коефициентът, изразяващ съотношението на броя на пълните месеци, когато превозното средство е регистрирано към данъчния период, изразен в календарни месеци.

Пътният данък представлява голяма част от населениетоРусия. В хода на регистрацията на данъчните документи от собствениците на превозните средства може да се появи на голям брой въпроси. Пълни подробности за данъци са достъпни чрез Консултанта система Плюс това, при специални сайтове.

</ p>>
Прочетете повече: