/ Модерна западна философия

Модерна западна философия

Съвременната западна философия има редицахарактеристики, чиято същност може да бъде разбрана само чрез сравняване на етапите на неговото развитие един с друг. В класическата философия, както е известно, основната посока винаги е била познанието за природата и обществото и тяхната разумна трансформация. Повечето привърженици на класическата тенденция позволиха на идеята за достъпност на знанието, според тях всеки може да постигне истината.

Мислители, които се придържат към класическатапосочва, че разбирането на законите и принципите на природата и обществото ще позволи на човека да го доминира. Първият удар на идеите, формиращи основата на тази теория, се разглежда от Френската революция през 1879 г. Събитията, които се случиха тогава във Франция, ясно показаха, че обществото, което досега се считало за философи, основано на "принципите на разума", всъщност се оказало напълно неразумно и нечовешко.

Терор, война и невинни жертви направиха многомислителите да размишляват дълбоко върху реалните възможности на науката и човешкия ум. Следващите събития в Америка и Европа принуждават философите да поставят под въпрос ролята на образованието за установяване на социална хармония. Най-умните философи от края на деветнадесети век, когато изглежда, че принципите на класическата философия най-накрая триумфираха, изведнъж започнаха да говорят за ирационалността на историята и относителността на истината. Съвременната западна философия произхожда от периода на преосмисляне на ценностите, които са се случили по това време в историята.

Първите признаци на пробив в класическата философиямогат да бъдат наблюдавани в ученията на Ницше, Шопенхауер и техните последователи. Тяхната работа ясно проследява идеята, че светът изобщо не е една рационална система и напредъкът в науката може да доведе до неизбежни и ужасни последици. Опитите да се създаде цялостен мироглед са абсурдни и смешни на фона на индивидуализирането на битието. В Шопенхауер, Киркегор и Ницше могат да се намерят мотиви, характерни за по-късен етап в развитието на западната философия, която започна да доминира приблизително от 20-те години нататък.

Ако се опитаме да определим основните направлениясъвременната западна философия, е необходимо да се обадите anthropologism сциентизмът, завръщане към идеите на мистичния-религиозни убеждения. Има нови стилове на мислене и фундаментално различни възгледи за картината на света. Около средата на ХХ век, във връзка с научно-техническата революция, глобалните проблеми на човешкото общество започва да се развива в голям мащаб. Съвременната западна философия, водени от страх за бъдещето на човечеството, се посочват три основни проблема, чието решение е спешно:

  • Има ли разрушително катастрофално противоречие между човечеството и природата?
  • Ако съществува, можем ли да кажем, че такова противоречие се дължи на научния и технологичния напредък?
  • И накрая, днес ли е реалистично да спрем смъртта на човечеството и природата и как да го направим?

Съвременната западна философия, генералъткоето е характерно по-скоро неясна, тя предлага разнообразие от решения за тези проблеми, но все пак съвременни мислители виждат изход от сегашната ситуация в развитието на общата култура и формирането на нови човешки качества. В тези нови човешки качества включват любовта на правосъдието, глобално мислене и антипатия към всякакъв вид насилие. Съвременната западна философия се опитва да укрепи неговите идеи принципи на хуманизма, поставяне на върха на самия човек, а не някои безлични sily.Okazalos, че човешкото съзнание е насочена изцяло към решението на инструментални задачи всъщност минава най-важното - живота на човека и неговото значение ,

</ p>>
Прочетете повече: