/ / Romance-epic - какво е това? примери

Римски епос - какво е това? примери

Всяко лице, което се стремисамообучение, чух за такава концепция като "епична". Какво е, всеки трябва да знае. В края на краищата, вече от училищната пейка се запознаваме с такива шедьоври на световната литература като "Илиада" и "Война и мир". Все пак не всеки знае за отличителните особености и особености на този жанр.

Какво е епично

В литературата се използва тази концепциязначителна по обем на работата, както поетична, така и прозаична, което засяга националната тема. В периода на формиране на литературата подобни литературни произведения описват най-важните събития за хората от тези времена. Сред основните теми бяха героичните биографии, военните сблъсъци, митологичните мотиви.

епично, че това

примери

В по-късните романи еписите вече са изобразенине образуването на общество, но ужасното му положение с помощта на комични средства. Сред такива романи, поемата "Dead Souls" на световноизвестния украински писател Н. В. Гогол е особено изявена.

епичен филм

Римски епос като феномен на литературатадългосрочно развитие, което е причина за появата на много от сортовете му. Има два вида такива работи. Първият включва романи, в които героите на главните герои се развиват под влиянието на събития от национално-исторически мащаб. Например, "Война и мир", "След буря", "Тих поток Дон". Друг вид може да бъде приписван на произведения, в които еволюцията на героите се случва по време на тяхното участие във важни исторически събития. Например "Червено колело", "Питър първи".

характерни черти

Всяко разнообразие от произведения има свои собствениотличителни черти, не беше изключение и роман-епич. Какво е това, казано по-горе, но за да можете да отнесете произведение на този тип, е необходимо да се запознаете с неговите характеристики, сред които са изброени по-долу.

  • Епийският роман описва националното минало на хората.
  • Много често тази работа се основава на националните традиции.
  • Обикновено времето на романа се отделя от настоящето.

Тези отличителни белези бяха избрани от известния изследовател и литературен критик М. Бахтин.

Класически епоси

На романи, които са станали класически примериепос, включват такива произведения като "Илиада" и "Одисея" (епос на древна Гърция), "Рамаяна" и "Махабхарата" (епос на древна Индия) и "Песен на Ролан" (Франция).

Романтика + епично

Какво тази концепция съчетава елементи ироман, и епично, е ясно дори от заглавието. От романа такива произведения са приети описания на съдбите на специфични личности, от епичната - формирането на герои на фона на национално значими исторически събития, които засягат съдбата на целия народ. Това води до факта, че в романа-епос често можете да намерите не само масови сцени и описания на конкретни исторически събития, но и разкриване на вътрешния свят на някои герои.

"Война и мир"

Най-известният не само в Русия, но и вцелият свят роман-епичен е творбите на войната и мира на Лео Толстой. Авторът лично е написал статия за кой жанр се отнася за неговото творение. Той е публикуван в руските архиви през март 1868 г.

епичен роман

В статията си Толстой казва, че неговияттой разглежда романа нито като стихотворение, нито като историческа хроника. Въпреки това, в тази работа може да се проследи обстановката на еволюцията на вътрешния свят на героите, която се случва на фона на историческите събития, т.е. точно това, което епичът обикновено описва. Това, че точно това е същото, се доказва от факта, че авторът е написал история на народа, а не на конкретен човек.

В обобщение, трябва да се отбележи, че произведенията накоито са споменати по-горе, не само имат историческа стойност, те са отпечатани с много важни моменти от развитието на цивилизациите. Не е нищо, че тези произведения все още се изучават в училища и университети, всеки е чувал за тях, защото епичният роман е много важен феномен в развитието на световната литература.

какво е епично в литературата

Повлияни подобни епични произведения и намного други области на изкуството. Жанрът също намира своето отражение в киното. Например "Битката за Москва", режисирана от Юрий Озеров, е истинска епос. Филмът описва най-големите конфронтации на Великата отечествена война. Жанрските особености на киното епос: комбинация от историческа автентичност, точност с широко артистично генерализиране и романтичен патос.

</ p>>
Прочетете повече: