/ / Каква е личността и колко важна е инсталацията за нея

Каква е личността и колко важна е инсталацията за нея

Понятието "личност" има дълга история. Има известно мнение, че първоначално актьорът е обявен за актьор в гръцкия театрален театър.

какво е човек

Личността в Гърция може да съществува само в контекста на общността.

В християнството личността е приравнена на душата, която, както е известно, е несъществена. В съвременното време човекът започва да обмисля въплъщението на "аз" на човека.

И така, какво е човек днес? Личността, смятат учените, е цял комплекс от социално значими човешки черти, които го характеризират като член на колективното (обществото). Това е този комплекс, който прави човека обект на съзнателната си дейност, на социалните отношения.

На въпроса какво е личността, философите ипсихолозите отговарят, че това е най-висшата точка в развитието на индивида, пълното въплъщение на неговите човешки качества. Личността винаги е обусловена от биологични, социални, социални фактори.

Ако попитате обикновените хора за това, което ечовек може да чуе, че това е човек с активна позиция в живота, способен да планира действията си и да бъде отговорен за последствията от тях. Понякога обикновените хора определят понятията "личност" и "лидер", въпреки че не винаги са едни и същи.

настройките на личността

Тъй като човек съществува в обществото, тойпросто трябва да имате своя собствена позиция на живот. Съзнателната активност върху формирането на това положение и въвеждането му в реалния живот се определя от термина "самоопределение на човека".

Това е основата за определяне на цели и забележителности на живота. Самоопределянето се влияе от околната среда, външните обстоятелства, биологичните характеристики.

Какво е човек по отношение на биологията? Това са външните данни на човек, неговото здраве, темперамент и природни забележителности. Несъмнено вродените черти са важни, но определящият фактор за формирането на пълноценна личност е съзнанието и отношението на индивида. Те могат да бъдат положителни, насочени към постигане на успех, свобода и справедливост. Те могат да бъдат отрицателни, унищожавайки вътрешния свят.

самосъзнание
Създаване на деца, организиране на такивадейност, извършване на самообразование или постигане на поставената цел, е важно да се наблюдава, че инсталацията е положителна. Колкото по-позитивна е инсталацията, толкова повече ползи ще донесе.

Инсталациите са принципите, отговорни заархитектурата на личността, която определя тона за начина на живот и стремежите на човека. Настройки - нарежданията на ума, контролиращи действия, действия, емоционално състояние.

Позитивните нагласи помагат да се постигне успех, отрицателен - води до мързел, социална парализа, създадена за поражение.

Личността, формирана под влиянието на позитивните нагласи, не е неуспешна. Има шест идеални типа, формирани от личните нагласи.

самосъзнание

  • Теоретична, довеждаща дори до ежедневната система и логика.
  • Икономическо, за което движещата сила на действията е тяхната ефективност.
  • Естетично, трудно да понесе реалностите на живота, но с удоволствие навлиза в света на фантазията.
  • Социално, което на първо място е любовта на хората.
  • Политически, стремящи се към власт.
  • Религиозни, стремящи се към по-високи духовни цели.
</ p>>
Прочетете повече: