/ / Имуноензимен анализ на кръвта

Имуноензимен анализ на кръвта

Имуноензиматичният кръвен тест елабораторен метод, използван в имунологията при определяне на количественото и качественото съдържание на различни вируси, съединения, макромолекули и други. Изследването се основава на специална реакция на отделните антигени-антитела. Имуноензимен анализ на кръвта се използва широко в съвременната медицина. Образуваният комплекс се разкрива, когато се използват специални биохимични реакции и ензим като етикет.

Имуноензимен анализ на кръвта ви позволява да идентифициратеконцентрация на антитела. С използването на това изследване става възможно да се определят имунологичните комплекси, имуноглобулините, нивото на хормоните, концентрацията на други биологично активни компоненти. За амниотична течност се използват амниотична течност, кръв, хипертрофия и цереброспинална течност.

В някои случаи ензимният имуноанализ (ELISA)се класифицира според вида имунохимично взаимодействие. Това се счита за първият етап от изследването, върху което се определя свързването на елемента. В случай на откриване само на специфични антитела и антигени, методът се счита за неконкурентен. Ако ензимно свързаният имуносорбентен анализ в първия стадий показва едновременно съдържание на изпитваното съединение и неговия аналог, съединението е имобилизирано в твърдата фаза или белязано с ензима, то се счита за конкурентоспособно.

Методът ELISA е намерил широко приложение не само всъвременната медицина, но и селското стопанство, биологичната индустрия, както и научните изследвания. Следва да се отбележи, че подобно на други методи за имунохимично изследване, този анализ дава фалшиво отрицателни и фалшиво положителни резултати. Това зависи от голям брой фактори. Например, когато анти-имуноглобулин G насочва антитела към имуноглобулин М, възниква ревматоиден фактор.

Следва да се отбележи, че методът ELISA днес имамного предимства. Основно, те се проявяват в обективност поради автоматичното записване на резултатите, скоростта и удобството на работата. Един от най-важните фактори при ранната диагностика на заболяванията и тяхната прогноза е възможността да се изследват имуноглобулини от различни класове. В съвременната медицина ензимният имуноанализ се счита за основен метод за лабораторни изследвания на патологии.

ELISA кръвта се отнася до категорията на серологичните изследвания. Особено важно е, ако е невъзможно изолацията на патогена.

Когато се откриват специфични антителаувеличава техните заглавия. Изследването на сдвоените серуми се извършва за диагностични цели с интервал от две до три седмици. Определението на класовете имуноглобулини позволява ясно описание на всички етапи на инфекциозния процес. Динамичният контрол на техния титър позволява също да се приложи лечението, като се вземе предвид установеният етап.

Идентифицирането на антигени също е важно. Тяхната дефиниция се извършва в самото начало на болестта. Това позволява бързо диагностициране. Имуноензимен анализ на кръвта, чието декодиране се прави в количествено отношение, ви позволява да оцените ефективността на лечението.

ELISA е едно от основните проучвания при откриването на STDs (венерически заболявания). В този случай е необходимо да се подчертае значението му за откриването на HIV и сифилис.

Ролята на причинителите на сексуални инфекции предизвиквапатологични промени в различните отдели на репродуктивната система на жените, се е увеличил значително през последните години. Най-опасното днес е т.нар. Инфекциозен микс. В този случай има няколко патогени. Това значително усложнява диагнозата. В този случай ELISA се използва за провеждане на пълноправно проучване.

</ p>>
Прочетете повече: